lunes, 12 de noviembre de 2012

COL.LABORACIÓ DE LA FAMÍLIALa família és fonamental per al desenvolupament personal i acadèmic dels seus fills. Si a casa a partir dels primers anys de vida es treballen els valors, les rutines, els hàbits, les bones conductes... possiblement l'alumnat a l'escola i posteriorment a l'institut això ho reforçarà. Entre el treball de casa i del context educatiu es formaran persones amb autonomia, comprensió, bona entesa, reflexives... preparades per resoldre els conflictes i dificultats de la vida diària. Sovint les famílies no participen en l'educació dels seus fills i filles o no el suficient. És llavors quan es treballa al context educatiu, però aquest treball no resulta suficient, ja que requereix també l'actuació, participació, col.laboració i implicació de la família.


Per tal que l'educació dels nostres alumnes sigui positiva s'ha de portar a terme el triangle interactiu (família, mestres i context educatiu). Sense aquesta interacció els resultats no seran mai els esperats.


No hay comentarios:

Publicar un comentario