martes, 6 de noviembre de 2012

EL PAPER DEL PSICOPEDAGOG A SECUNDÀRIA


Resulta molt profitós observar el paper del psicopedagog en un centre docent de secundària. Anteriorment en el debat vam comentar la figura del professional psicopedagog, però fins que no estàs amb ell , amb els seus alumnes, en el propi context... no pots percebre realment les seves actuacions i maneres de fer i entendre.

El psicopedagog és una persona flexible, comprensible, amable, amb una gran capacitat d'empatia, amb saber estar, que transmet uns grans valors. Mostra confiança i un tracte proper a l'alumnat i a les seves famílies.Sovint els alumnes que mostren necessitats educatives especials expliquen les seves màximes preocupacions al psicopedagog. Aquesta figura és la que fa de nucli entre el context educatiu i les famílies, per això resulta tan propera. De vegades ha de partir barreres entre l'institut i la família. Sovint és qui ha de parlar més seriosament amb els possibles problemes o dificultats que puguin sorgir, per tant ha d'actuar com a orientador, aconsellador... amb la finalitat de vetllar pel desenvolupament integral de l'alumne/a.
La figura del psicopedagog en un centre docent resulta de caire importantíssim.

No hay comentarios:

Publicar un comentario