miércoles, 7 de noviembre de 2012

NOVES POSSIBILITATS: AULA OBERTA

A l'aula oberta tenen accés aquell alumnat que per diferents motius mostren dificultats per aprovar 4t de ESO. Sempre ens hem de fixar amb les possibilitats, limitacions i expectatives dels nostres alumnes.
Molts d'ells potser es troben desmotivats en veure les dificultats que mostren envers l'Ensenyament- aprenentatge. Per aquest motiu el psicopedagog ha de motivar, animar i estirar a l'alumnat a buscar nous reptes, motivacions i camins. En aquest àmbit també ensenyarem a resoldre conficltes de forma indirecta. Que fem a la vida quan una cosa no surt de la manera que volíem? Busquem altres vies per solucionar-ho i arribar allà on volem oi? Ho intentem amb més força oi? Els nostres alumnes han d'està contents, animats a buscar millores per tenir una vida millor. Els hem d'ensenyar a ser cada dia millor persones i a buscar formes de viure comòdament i feliços. Si arribar a final de 4t d'ESO resulta molt complicat o impossible els hem d'obrir camí i motivar amb altres expectatives. Tenim la possiblitat de l'aula oberta amb iniciació a l'inserció al món laboral. Moltes empreses s'ofereixen per tenir alumnes en pràctiques aprenent un nou ofici, tasca o feina. Algunes d'elles poden ser: guarderies, residències d'avis, biblioteques, escoles, ajuntaments, empreses de jardineria... En aquestes empreses sel's demana puntualitat, compromís, respecte, serietat... entre molts valors i actituds importants. L'aula d'acollida és un bon recurs per ajudar, orientar, encaminar, motivar a aquell alumnat que pels motius que sigui no pot acabar els estudis obligatòris i al mateix temps és un impas entre l'estudi i la vida laboral. El més important de tot és ensenyar a aquesta tipologia d'alumnat a ser unes persones competents, que puguin anar a qualsevol lloc i comportar-se i actuar de forma correcta, que tinguin uns valors ben assolits i els puguin desenvolupar i transmetre durant la seva vida i en el futur ho puguin ensenyar als seus fills. Sovint ens capfiquem amb assolir continguts, però realment a la vida el més fonamental és ser persona, estimar als altres i fer-se estimar. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario