jueves, 15 de noviembre de 2012

ELS VALORS


Cada dia més els valors són fonamentals per al desenvolupament de les nostres vides. El fet d'estudiar, treballar a l'aula, saber resumir, sintetitzar, presentar correctament la llibreta... són fonamentals. Enfront alumnat amb moltes dificultats, absentistes, amb problemes de conducta... s'ha de prioritzar. En situacions delicades tot professional ha d'escollir entre intentar fer estudiar un contingut a l'alumnat que provablement no li interessi o capti l'atenció i inculcar uns valors ben humans. Amb això no vull dir que els continguts no siguin importants, ja que ho són i molt. La cultura que aprenem llegint i estudiant és insustituible. Em refereixo a tenir clar per damunt de tot que el més important a la vida és ser persona, poder anar a tot arreu i no ocasionar conflictes, moure's amb autonomia, respectar als altres, compendrel's, oferir benestar i seguretat als que ens envolten... Tot aquest seguit de valors i molts més són els que hem d'inculcar i reforçar als nostres alumnes, així podran desenvolupar-se en la seva vida diària amb unes formes correctes, educades i adequades. Si davant un cas no sabem un contingut sempre el podem buscar a internet, al diccionari o a l'enciclopèdia, però si no ens sabem comportar adequadament les nostres limitacions seran moltes. Espero que les meves paraules encetin una gran reflexió!LA LLENGUA

La llengua és fonamental per poder-nos comunicar oral, escrit, per entendre... Sovint molts alumnes arriben d'altres paisos i tenen dificultats per entendre i comprendre la llengua catalana. Que fariem nosaltres si arribessim a un altre país i ens haguessim de posar a estudiar en un altra llengua totalment desconeguda? Com ens sentiriem? Quines serien les nostres sensacions? Reflexioneu sobre el tema i analitzeu la situació d'aquest alumnat. Moltes vegades ells mateixos es frustren degut a les dificultats que sorgeixen a l'hora d'estudiar. No és que no entenen el que llegeixen, sino que han d'estudiar aquells continguts! Sempre hem dit que per estudiar hem d'entendre oi? Doncs si no entenen no poden estudiar. Per aquest motiu és molt important treballar bàsicament la llengua. Dia a dia s'ha de treballar de forma dura per millorar amb esforç i constància. Poc a poc si l'alumnat entèn el que llegeix i compren anirà millorant en el seu desenvolupament acadèmic. Resulta de gran interès també que la resta de la classe l'ajudi a integrar-se i a aprendre la nostra llengua. En aquestes situacions també podem animar a les famílies a aprendre el català, així amb una acció conjunta el nivell d'ensenyament- aprenentatge resultarà més enriquidor i significatiu.martes, 13 de noviembre de 2012

LA COMUNICACIÓ ÉS FONAMENTALCom sabem la comunicació és fonamental.  Aquesta ens ajuda a expressar els nostres sentiments, emocions, percepcions... i a fer sabedors als altres de les nostres preocupacions, dubtes i objectius.
El fet de comunicar-nos ens ajuda a poder millorar dia a dia la nostra tasca docent i a ajudar, orientar, assessorar i guiar als nostres alumnes. El fet que els alumnes es comuniquin amb nosaltres ens ajuda a fer-los millorar en la seva pràctica acadèmica i a animar-los a seguir treballant fort. La comunicació amb els pares resulta fonamental. Amb una bona entesa i comunicació entre família i context educatiu els resultats acadèmics i desenvolupament personal dels nostres discents serà molt enriquidor, positiu i significatiu. Una bona comunicació ajudarà a actuar seguint una mateixa línea pedagògica, fent que l'alumne/a presti més interès i atenció en millorar les seves tasques i resultats.A continuació afegeixo un vídeo interessant sobre la comunicació. Espero que us agradi i al mateix temps us faci reflexionar sobre el tema.lunes, 12 de noviembre de 2012

COL.LABORACIÓ DE LA FAMÍLIALa família és fonamental per al desenvolupament personal i acadèmic dels seus fills. Si a casa a partir dels primers anys de vida es treballen els valors, les rutines, els hàbits, les bones conductes... possiblement l'alumnat a l'escola i posteriorment a l'institut això ho reforçarà. Entre el treball de casa i del context educatiu es formaran persones amb autonomia, comprensió, bona entesa, reflexives... preparades per resoldre els conflictes i dificultats de la vida diària. Sovint les famílies no participen en l'educació dels seus fills i filles o no el suficient. És llavors quan es treballa al context educatiu, però aquest treball no resulta suficient, ja que requereix també l'actuació, participació, col.laboració i implicació de la família.


Per tal que l'educació dels nostres alumnes sigui positiva s'ha de portar a terme el triangle interactiu (família, mestres i context educatiu). Sense aquesta interacció els resultats no seran mai els esperats.


RECURSOS PER ATENDRE A LA DIVERSITAT


 Per atendre a la diversitat hem d'utilitzar recursos útils, pràctics, dinàmics, visuals, enriquidors i així vetllar pel desenvolupament personal i acadèmic de l'alumnat.Al mateix temps els hem de preparar per a la futura vida laboral fent que siguin competents, autònoms, amb uns valors ben arrelats...


Adjunto un vídeo interessant sobre els recursos.
 http://www.youtube.com/watch?v=P5mIYG9bQvI


ATENCIÓ A LA DIVERSITATEn la feina del psicopedagog el més emocionant de tot és atendre a la diversitat. El fet d'atendre a la diversitat significa respectar i valorar a tots i totes per igual. Cada persona presenta les seves particularitats, dificultats, interessos, expectatives, personalitat, caràcter... i això ens ofereixen  una gran diversitat a l'aula. Aquesta s'ha d'atendre de la millor manera possible sempre tenint en compte el desenvolupament integral de l'alumnat, el seu context educatiu, l'entorn socioeconòmic i familiar... Com més informació coneixem dels alumnes millor els podem atendre, ajudar, orientar i aconsellar. La manca de comunicació sovint talla el fil entre l'alumne/a i el/la psicopedagog/a. 

La tasca del psicopedagog resulta de gran orgull i satisfacció per al professional, ja que el fet de poder centrar-se de forma individualitzada amb l'alumnat resulta molt profitós. Sovint el psicopedagog organitza grups reduits per atendre a la diversitat i així poder ajudar-los a reforçar aquells aspectes més fluixos i en els que mostren més dificultats. També li ensenya tècniques d'estudi i habilitats que li resultin enriquidores a l'hora de treballar i estudiar. El psicopedagog és un referent per a l'alumne d'Educació Secundària, ja que quan el necessita sap que està al centre per poder parlar amb ell i que l'orienta i l'ajuda quan ho necessita.

La diversitat ens ofereix un enriquiment de la cultura quan parlem d'alumnes d'altres paisos. Aquests poden explicar els seus costums, idees, tradicons als altres alumnes i així entre tots poden anar coneixent la resta de cultures que no siguin la seva. El fet de conèixer varies cultures i respectar-les tenint en compte les seves característiques ens proporciona un enriquiment cultural important. 

A l'aula la diversitat és molt gran. Alguns alumnes poden ser nouvinguts, altres viuen a Catalunya des de fa molts anys, algun pot ser despisat, un altre molt treballador, uns altres que mostren dificultats per llegir, altres de comprensió, altres per resoldre problemes. També ens podem trobar amb alumnes que presenten nee com ara deficients visuals, motòrics, tdha...Aquest ventall tan ampli de tipologia d'alumnat ens ofereix LA DIVERSITAT.